Pages Navigation Menu

Īsas ziņas par LU Konfūcija Institūts

Īsas ziņas par LU Konfūcija Institūts

2.拉大孔院教室Classroom of LU Confucius Instititute1

Y. 拉大主楼 Main Building of University of Latvia

1. Īss ieskats Konfūcija Institūtu Vēsturē

Līdz ar Ķīnas ekonomikas attīstību un Ķīnas starptautisko kontaktu paplašināšanos,- pasaulē strauji audzis pieprasījums pēc ķīniešu valodas studijām.Izmantojot Lielbritānijas, Francijas,Vācijas un Spānijas pieredzi nacionālo valodu popularizēšanā,-2004.g. Ķīna ārvalstīs uzsāka dibināt bezpeļņas sabiedriskās struktūras ar mērķi popularizēt ķīniešu valodu un Ķīnas kultūru.Šīm struktūrām tika dots nosaukums „ Konfūcija institūti”.

„Konfūcija institūti” kā bezpeļņas izglītības struktūras tika dibināti ar nodomu ,-lai veicinātu sadarbību starp Ķīnu un citām pasaules valstīm, atsauktos uz citu valstu un reģionu vēlmi mācīties ķīniešu valodu un padziļināt savas zināšanas par Ķīnas kultūru, sekmētu sadarbību starp Ķīnu un citām valstīm, veidotu draudzīgas attiecības ar citām tautām, stimulētu multikulturālisma attīstību un harmoniskas pasaules  veidošanos.

Konfūcija intitūtu mēķis ir ķīniešu valodas pasniegšanas attīstība ārzemēs, kā arī apmaiņu sekmēšana izglītības un kultūras jomās starp Ķīnu un citu tautu kopienām. Šajā sakarā Konfūcija institūti piedāvā  sekojošas iespējas: ķīniešu valodas mācīšana; ķīniešu valodas skolotāju apmācības; apgādi ar mācību materiāliem; rīko „Ķīniešu valodas līmeņa eksāmenus”(HSK), kā arī ķīniešu valodas skolotāju sertifikācijas eksāmenus; piedāvā informāciju un konsultācijas par Ķīnas izglītības jautājumiem, kultūru u.c. jomām; rīko valodu un kultūras apmaiņu pasākumus starp Ķīnu un citām valstīm.Konfūcija institūti ārvalstīs izmanto elastīgas ķīniešu valodas apmācības metodes un pieskaņojas vietējiem apstākļiem,- tādā veidā šie institūti kļūst par vietu, kur attiecīgās valsts iedzīvotāji var apgūt ķīniešu valodu un kultūru, kā arī dziļāk izprast mūsdienu Ķīnu.

Aptuveni 10 gadu laikā Konfūcija institūtu attīstība ir bijusi ļoti strauja un pasaules tautām tie ir piedāvājuši iespējas apgūt ķīniešu valodu un kultūru. Uz 2013.g. beigu posmu 120 pasaules valstīs un reģionos tika nodibināti 440 Konfūcija institūti un 646 Konfūcija klases.Konfūcija institūti tika izveidoti 115 pasaules valstīs un reģionos, no kuriem 93 Konfūcija institūti tika izveidoti 32 Āzijas valstīs, 37 Konfūcija institūti  tika izveidoti 27 Āfrikas valstīs, 149 Konfūcija institūti,- 37 Eiropas valstīs, 144 Konfūcija institūti,- 16 Amerikas valstīs, un 17 Konfūcija institūti,- 3 Okeānijas valstīs. Konfūcija klases tika izveidotas 48 valstīs, no kurām 50 Konfūcija klases,- 13 Āzijas valstīs, 10 Konfūcija klases,- 8 Āfrikas valstīs, 153 Konfūcija klases,- 18 Eiropas valstīs, 384 Konfūcija klases,- 6 Amerikas valstīs, 49 Konfūcija klases,- 2 Okeānijas valstīs. Konfūcija institūti ir kļuvuši par  kultūras apmaiņu platformu strap Ķīnu un pārējām valstīm, kā arī par tiltu, kas pastiprina sadarbību starp Ķīnu un pārējo pasauli.Raksturīgi, ka pasaule Konfūcija institūtu  darbu uzņem pozitīvi.

Kontaktinformācija

„Haņbaņ”(„Konfūcija insitūtu Galvenā Pārvalde”)

Adrese: 129 Deshengmen Street , Xicheng District, Beijing,China

Pasta indekss: 100088

Tel.86-010-58595859

Fakss: 85-010-58595900

E-pasts: zonghe@hanban.org

Website :http://www.hanban.org

4. 夏令营-华南师范大学 Summer Camp-South China Normal University 8.拉脱维亚大学 University of Latvia Logo 5.汉办 Hanban Logo 9.拉脱维亚大学孔子学院 Confucius Institute at Latvia University Logo

 

2.LU Konfūcija Institūts

10. 11. 拉大孔院宣传及照片(拉语)IC14_M079

Latvijas Universitāte tika nodibināta 1919 gadā.Tā ir senākā un lielākā universitāte Latvijā un lielākā universitāte Baltijas valstīs. Latvijas universitātē ir 13 fakultātes, vairāk par 20 pētniecības institūtiem, ap 15000 studentu, kas apgūst dažādas jomas un disciplīnas. Latvijas universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē ir Āzijas studiju nodaļa, kur 1993. gadā tika uzsāktas ķīniešu valodas apmācības.

LU Konfūcija institūts tika nodibināts 2011.4. novembrī un ir vienīgā Ķīnas Tautas Republikas pilnvarotā ķīniešu valodas un Ķīnas pētniecības iestāde Latvijā.Tā ir bezpeļņas izglītības organizācija, kuras dibināšanā dalību ņēmusi Latvijas Universitāte un Dienvidķīnas Pedagoģiskā Universitāte. Visi LU Konfūcija institūta ķīniešu valodas skolotāji nāk no Ķīnas.Labākie LU Konfūcija institūta studenti var tikt rekomendēti viena semestra, vai pilna mācībbu gada studijām Ķīnā.Bez tam,- LU Konfūcija institūts piedāvā konsultācijas un informāciju par Ķīnas izglītības, kultūras, ekonomikas un sociālajām problēmām, kā arī atbalsta Latvijas sinoloģijas pētījumus.

LU Konfūcija institūtā ķīniešu valodas apmācības tika uzsāktas 2012.gada 24. septembrī. Patlaban LU Konfūcija institūts piedāvā divus valodas apguves līmeņus- iesācēju grupa bērniem,vidējā līmeņa grupa bērniem, vecumā līdz 13 gadiem, iesācēju grupa studentiem, vidējā līmeņa grupa studentiem, kuri ir mācījušies ķīniešu valodu vairāk par vienu gadu.Visbeidzot, 5. līmeņa ķīniešu valodas mācību grupa, kā arī augstākā-proti 6.līmeņa grupa. Latvijas Universitātes studentiem valodas apguve ir bez maksas, bet studentiem no citām augstskolām vai strādājošiem Konfūcija institūta studentiem tiek piemērota mācību maksa. Ķīniešu valodas nodarbības notiek katru dienu, no pirmdienas līdz piektdienai, laikā no plkst. 18:00 līdz 19:30.

Ķīniešu valodas nodarbību plānā ir ķīniešu valodas apmācības un  Ķīnas kultūras apgūšana.Ķīniešu valodas pamati sevī ietver ikdienā lietoto leksiku un  frāzes, kas nodrošina elementāru sazināšanos ķīniešu valodā.Šajās nodarbībās uzmanības centrā ir ķīniešu valodas praktiskā pielietošana un runas iemaņu attīstīšana.Bez tam šajās nodarbībās studenti vingrinājās hieroglīfu rakstīšanā un leksikas nostiprināšanā un paplašināšanā.Augstākā valodas līmeņa studenti tiek mācīti savas domas izteikt ķīniešu valodā, kā arī vispusīgi uzlabot ķīniešu valodas prasmes.Rēķinoties ar studentu ķīniešu valodas līmeni šajāšnodarbībāš notiek priekšlasījumi par Ķīnas vēsturi, pilsētām, Ķīnā dzīvojošām tautībām, tradicionālo mūziku, ierašām, tējas kultūru, kaligrāfiju, ķīniešu aplikāciju izgatavošanas tradīciju, kā arī ķīniešu filmu noskatīšanos.Šādā veidā notiek iepazīšanās ar Ķīnas kultūru.

Blakus ķīniešu valodas nodarbībām,- LU Konfūcija ins-ta studentiem tiek dota iespēja ņemt dalību dažāda rakstura kultūras pasākumos un tādējādi uzlabot savas ķīniešu valodas prasmes. Šādu pasākumu skaitā varētu minēt „Pavasara svētku”(Ķīniešu jaunā gada) svinības, Lukturīšu svētkus, Rudens Vidussvētkus. LU Konfūcija ins-tā studenti var kārtot „Ķīniešu valodas līmeņa”(HSK) eksāmenu, kas ir vienīgā iespēja  kārtot ķīniešu valodas eksāmenu studentiem kuriem ķīniešu valoda ir svešvaloda.Minēto eksāmenu organizē „Konfūcija ins-tu Galvenā Pārvalde” un eksāmens tiek kārtots 3 reizes mācību gada laikā.Reizi gadā notiek „Konfūcija ins-tu Galvenās Pārvaldes” rīkotās „Ķīniešu valodas tilta „sacensības,- kas ir vienīgās starptautiskās ķīniešu valodas sacensības.Šo pasākumu skaitā jāmin „Ķīniešu valodas vasaras nometne”, kuras laikā studenti apmeklē Pekīnu un Guandžou, kā arī „Ķīniešu valodas salons”. Studenti, kuri ir apguvuši pilnu mācību semestra kursu un nokārtojuši „Ķīniešu valodas līmeņa ”(HSK) eksāmenu,- semestra beigās saņem LU Konfūcija institūta sertifikātu.Studenti, kas ir uzrādījuši teicamas ķīniešu valodas zināšanas var tikt rekomendēti saņemt „Konfūcija institūtu galvenās Pārvaldes”, vai arī ĶTR valdības stipendiju viena semestra, vai viena mācību gada studijām Ķīnā.

LU Konfūcija institūta ķīniešu valodas apmācības notiek LU Akadēmiskajā bibliotēkā Rūpniecības ielā 10 (410.;411.;415.un 417. auditorijās) un LU Humanitāro zinātņu fakultātē. LU Konfūcija institūta Konfūcija klases ir nodibinātas Rīgas Kultūru vidusskolā un Daugavpils universitātē. Ķīniešu valodas programma tiek pasniegta Rēzeknes augstskolā un Rīgas 34. vidusskolā, kā arī Transporta un Sakaru Institūtā (TSI).

Kontaktinformācija:

LU Konfūcija institūts, Raiņa bulv.19., kabinets Nr.208.

Pasta indekss: LV-1586

Tel.: 67034366

E-pasts: konfūcijs@lu.lv

LU Konfūcija ins-ta mācību auditorijas: Rūpniecības ielā Nr.10.IV stāvā.

Website: www.ci.lu.lv

12.奖学金生欢送会 Welfare Party for Scholarship Students 13.元宵晚会照片(Lanterns  festival) 14. 学习汉语:赞一个!(Learning Chinese, Wonderful!) 15. 少儿班上课 Children's Class 17.初级班上课Biginners' Class 16.高级班上课Advanced Class

3. Rīgas Kultūru Vidusskolas Konfūcija Klase

Tā ir vispārējās vidējās izglītības iestāde, darbojas kopš 2001. gada,  rekonstruēta 2008. gadā, telpas ir labiekārtotas un estētiski noformētas. Kabineti un laboratorijas telpas aprīkotas ar jaunākām tehnoloģijām un mācību līdzekļiem, jaunām mēbelēm. Skolēnu un pedagogu rīcībā ir plaša bibliotēka un lasītava. Skolā ir mūsdienu prasībām atbilstoša sarīkojumu zāle un sporta zāle – ar jaunu sporta rīku un inventāra aprīkojumu.

Rīgas Kultūru vidusskolā mācās 735 skolēni, strādā 72 pedagogi. Skola ir atpazīta un populāra sabiedrībā. Rīgas Kultūru vidusskola mācību procesā akcentē globālās dimensijas un starpkultūru principus – atvērtību pret citādo un cieņu uz savstarpēju sapratni. Tādejādi skola piedāvā padziļinātai apguvei plašāko svešvalodu klāstu  starp Rīgas vidusskolām. Izglītojamie izvēlas angļu, franču, spāņu, ķīniešu, japāņu, arābu valodas. Pedagoģiskais kolektīvs ir multietnisks, jo skolā strādā skolotāji no Marokas, Spānijas, Meksikas, Indijas, Japānas un Ķīnas.

Ar Latvijas valsts un Ķīnas Tautas republikas vēstniecības atbalstu Ķīniešu valodu skolā māca kopš 2002. gada. Mācību programmā ietilpst Ķīnas vēstures studijas, mākslas, mūzikas, kaligrāfijas, kino u.c. kultūras virzienu tradīciju apguve. Skolēni regulāri demonstrē savas zināšanas un prasmes dažādos konkursos, piedalās ikgadējā LU rīkotajā „Chinese Bridge” u.c. Vairāki studenti katru gadu izglītību turpina Ķīnā. Pateicoties Hanban un LU Konfūcija institūta atbalstam, viens no globāliem projektiem ir Konfūcija klases izveide, kas darbojas kopš 2014. gada februāra. Tajā ķīniešu valodu mācās 64 Rīgas Kultūru vidusskolas skolēni, 24 skolēni no citām skolām.

Kontaktinformācija:

Rīgas Kultūru v-skola

Adrese: Ganību dambis 7

Pasta inekss:LV-1045

E-pasts: rklvs@riga.lv

Website:www.rkv.lv

18.里加文化中学孔子课堂揭牌 Opening Ceremony of Riga Culture Secondary School Confucius Classroom 19.孔院教室揭牌仪式 Confucius Institute Classroom 20.里加文化中学中国茶艺活动Chinese Tea Ceremony

4Daugavpils Universitātes Konfūcija Klase

 

Daugavpils universitāte dibināta 1921.g. un atrodas Latvijas otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī.Tā ir lielākā reģionālā universitāte un vienīgā universitāte Austrumlatvijā.Daugavpils universitātē ir 5 fakultātes un 51 studiju programma literatūras zinātnē, lingvistikā, vēsturē, bioloģijā, apkārtējās vides zinātnēs, fizikā, socioloģijā, psiholoģijā, pedagoģikā  un mākslas zinātnē.Patlaban universitātē mācāš aptuveni 4000 studentu.Humanitārā fakultāte tika izveidota 1952.gadā.  Vairāk par 700 studentiem ir ieguvuši bakalaura, maģistra un doktora zinātniskos grādus.Fakultātē ir daudzu gadu desmitu ilga filoloģijas un literatūras zinātnes pētījumu vēsture, galvenokārt pievēršoties latviešu, krievu, angļu, vācu, zviedru, franču un spāņu literatūras pētījumiem.

Ķīniešu valodas programma Daugavpils universitātē piesaistīja lielu sabiedrības uzmanību un interesi. Programma tika uzsākta 2013.sept. un ir pirmā ilgtermiņa ķīniešu valodas programma Daugavpils universitātes vēsturē. Vairāk par 80 studentiem uzsāka ķīniešu valodas apmācības 2013.g. septembrī. Atsaucoties uz studentu vēlmēm un iecerēm Daugavpils univesitātē tika izveidotas divas apmācības grupas,- universitātes studentiem un sabiedrības pārstāvjiem ar dažāda profila pamatizglītību.Daugavpils un-tes studentiem mācības ir par brīvu.Rēķinoties ar to, ka ķīniešu valodas apmācības uzsāktas tikai pirms gada,- universitātes studenti pagaidām nevar saņemt kredītpunktus.Sabiedrības pārstāvju grupā mācās cilvēki, kas jau strādā kādā tautsaimniecības jomā, kā arī citu augstskolu studenti, skolnieki un skolotāji.Ņemot vērā to, ka interesentiem ir atšķirīgi darba grafiki,- sabiedrības pārstāvju grupā mācības notiek no 17:30 līdz 19:00. 2014g.novembrī Konfūcija institūtu Galvenā Pārvalde (Hanban) piekrita Daugavpils universitātē atvērt Konfūcija klasi.2015.g.2.okt.notiks Daugavpils Universitātes Konfūcija klases atvēršanas svinības.Bez tam Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē ķīniešu valodas student varēs saņemt kredītpunktus.

Daugavpils universitātes ķīniešu valodas kurss sevī iekļauj,- gan ķīniešu valodas, gan arī Ķīnas kultūras apgūšanu.Ķīniešu valodas kursā tiek apgūti ķīniešu valodas pamati,- tiek veidots vārdu krājums, prasme pareizi sastādīt teikumus ķīniešu valodā, kā arī izkoptas spējas uzturēt ikdienas sazināšanos ķīniešu valodā. Zināšanas par Ķīnas kultūru,- sākas ar ieskatu Ķīnas vēsturē, ziņām par Ķīnas pilsētām, Ķīnas tējas kultūru, Ķīnas glezniecību, ķīniešu „kara mākslām”(„gunfu”), kaligrāfiju, ķīniešu kino, mūziku, kā arī citām mākslām.Daugavpils un-tes studentiem tiek dotas iespējas izkopt savas ķīniešu valodas zināšanas, kārtojot „ķīniešu valodas līmeņa”(HSK) eksāmenu, kas notiek 3 reizes mācību gada laikā, kā arī piedaloties „Ķīniešu valodas tilta” sacensībās. Studenti, kas sekmīgi nokārtojuši minētos eksāmenus,- saņem LU Konfūcija institūta sertifikātus.Labākajiem studentiem ar LU Konfūcija ins-ta  un  „Konfīcija ins-tu Galvenās Pārvaldes”, vai arī ĶTR valdības atbalstu tiek dota iespēja viena semestra, vai vesela mācību gada laikā padziļināt savas ķīniešu valodas zināšanas kādā no ĶTR augstskolām.

Kontaktinformācija:

Daugavpils Universitātes Svešvalodu Centrs

Adrese: Auditorija Nr. 410, Vienības ielā Nr. 13, Daugavpils, Latvija

Pasta indekss: LV5-401

Tel. +371 654 22994

E-pasts: svesvaloducentrs@du.lv

21.道加瓦皮尔斯大学Daugvapils University 22.道加瓦皮尔斯大学汉语大家庭Chinese Family in  Daugavpils University 23. 中国文化周Chinese Culture Week

5. Rēzeknes Augstskolas Kīniešu Valodas Programma

Rēzeknes Augstskola atrodas Rēzeknē, kas ir Latgales galvaspilsēta un izvietota Latvijas dienvidaustrumos.Rēzeknes augstskola tika dibināta uz Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes filiāļu pamata,- kā Latvijas valsts izglītības un zinātnes iestāde, kas piedāvā studiju programmas un iesaista interesentus zinātniskos pētījumos un radošā darbā.Rēzeknes augstskolā ir 4 fakutātes, – tajā skaitā Izglītības un dizaina fakultāte, Humanitāro un tiesību zinātņu fakultāte, Inženierzinātņu fakultāte, kā arī Ekonomikas un menedžmenta fakultāte. Vairāk par 30 bakalaura, maģistra un doktora programmas tiek piedāvātas tādās zinātnēs kā literatūra, lingvistika, vēsture, bioloģija, apkārtējās vides zinātnes, fizika, ekonomika, socioloģija, psiholoģija, pedagoģika un mākslas zinātne.

Rēzeknes augstskolā ķīniešu valodas apmācības tika uzsāktas 2013.g. septembrī, kas izraisīja lielu sabiedrības uzmanību un interesi, jo Rēzeknes un reģiona vēsturē tā bija pirmā ilgtermiņa ķīniešu valodas programma.Pirmajā akadēmiskajā gadā Rēzeknes augstskolā vairāk par 80 studentiem uzsāka ķīniešu  valodas studijas. Ņemot vērā to, ka studentiem ir dažādi mācību grafiki,- Rēzeknes augstskola piedāvā divus dažādus apmācību laikus: pēcpusdienas apmācību grupai no 15:30 līdz 17:00, kā arī vakara grupai no 17:30 līdz 19:00.Rēzeknes augstskolas studentiem un pedagogiem, kā arī skolniekiem mācības ir par brīvu. Sabiedrības pārstāvjiem, kas strādā kādā noteiktā jomā,- ir jāmaksā mācību maksa. Ķīniešu valodas studijas Rēzeknes augstskolā uzsākuši galvenokārt Latvijas iedzīvotāji, bet ir arī jauni cilvēki no Turcijas, Spānijas, Francijas u.c. valstīm.

Rēzeknes augstskolas ķīniešu valodas kurss sevī iekļauj,- gan ķīniešu valodas, gan Ķīnas kultūras apgūšanu.Ķīniešu valodas kursā tiek apgūti ķīniešu valodas pamati, tiek veidots vārdu krājums, prasme pareizi sastādīt teikumus ķīniešu valodā, kā arī izkopt spējas uzturēt ikdienas sazināšanos ķīniešu valodā. Zināšanas par Ķīnas kultūru sākas ar ieskatu Ķīnas vēsturē, ziņām par Ķīnas pilsētām, Ķīnas tējas kultūru, Ķīnas glezniecību, ķīniešu „kara mākslām”(„gunfu”), kaligrāfiju, ķīniešu kino, mūziku, kā arī citām mākslām.Rēzeknes augstskolas studentiem tiek dotas iespējas izkopt savas ķīniešu valodas zināšanas, kārtojot „ķīniešu valodas līmeņa” (HSK) eksāmenu, kas notiek 3 reizes mācību gada laikā, kā arī piedalīties „Ķīniešu valodas tilta” sacensībās.Studenti, kas sekmīgi nokārtojuši minētos eksāmenus,- saņem LU Konfūcija ins-ta sertifikātus. Labākajiem studentiem ar LU Konfūcija ins-ta un „Konfūcija ins-tu Galvenās Pārvaldes”, vai arī ĶTR valdības atbalstu,- tiek dota iespēja viena semestra, vai vesela mācību gada laikā padziļināt savas zināšanas kādā no ĶTR universitātēm.

Kontaktinformācija:

Adrese:Atbrīvošanas iela Nr.115,Rēzekne, Latvija

Pasta indekss: LV-4600

Tel. +371-64625866

E-pasts: muzizglitiba@ru.lv

24.雷泽克内大学 Rezekne University 25.雷泽克内大学办公室Chinese Teacher's Office 26.期末结业典礼Certificate-Awarding Ceremony

6. Rīgas 34 Vidusskolas Kīniešu Valodas Programma

Rīgas 34 vidusskolas vēsture sākās 1952./1953. mācību gadā. Kopš 1963. gada skola darbojas kā vidējās izglītības mācību iestāde ar padziļinātu angļu valodas apguvi. Multilingvālās tradīcijas pastāv skolā arī šobrīd. Skolēni angļu valodu apgūst no 1.klases, bet sākot ar 5.klasi skolēniem ir iespēja mācīties arī otro svešvalodu (franču, vācu vai ķīniešu).

Skolas misija: radoši attīstītas, sociāli aktīvas personības veidošana, kurai piemīt augsti morāli ētiski principi un kas ir spējīga uz pašnoteikšanos. Skolas moto: Profesionalitāte. Perspektīva. Ekoloģiskums.

2015./2016. mācību gadā mācības divas ēkas (Kandavas 4 un Vircavas 7) uzsāk 1312 skolēni. Skolā strādā 127 pedagogi. Pedagogi ir apguvuši jaunākās mācību tehnoloģijas un izmanto tās mācību procesā. Vairāki pedagogi piedalās dažādos projektos un tālākizglītības kursos Latvijā un ārzemēs, dalās savā pieredzē un izstrādā mācību līdzekļus.

Skolā ir datorkabineti, interneta pieslēgums, interaktīvas tāfeles, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, matemātikas un valodu kabineti ar jaunākajām mācību iekārtām. Ir moderna sporta halle, pie skolas atrodas futbola laukums.

Ārpusstundu darbs ir interesants un daudzveidīgs: darbojas sporta un dizaina pulciņi, kori un vokālās studijas, skolas teātris un Austrumāzijas novadpētniecības pulciņš. Skolā darbojas skolēnu pašpārvalde, Vecāku klubs. Skolēni aktīvi piedalās sabiedriski politiskajā dzīvē pilsētā un valstī, gūst vērtīgu organizatorisku pieredzi.

Skola garantē augstas kvalitātes izglītību. Par to liecina izlaiduma eksāmenu rezultāti, pilsētas un valsts olimpiāžu rezultāti. Ik gadu skolēni piedalās valsts un starptautiskajos projektos un konkursos. 97 % skolas absolventu iestājas augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs.

Pārmantojot Rīgas 68.vidusskolas programmas 2015./2016. mācību gadā Rīgas 34 vidusskola īstenos ķīniešu valodas un kultūras apguves programmu ne tikai interešu, bet arī vispārējā izglītībā.

Kontaktinformācija

Adrese: 1) Kandavas 4, Rīga, Latvija, LV-1083;

2) Vircavas 7, Riga, Latvija, LV-1083

Tel.: 00371-67458151 Tel: 00371-67459511

E-pasts:r34vs@riga.lv

sdr 28. 里加34中成员Staff of Riga 34 Secondary School 29.里加68中学春节主题系列庆祝活动Spring Festval Celebration

7. Transporta un Sakaru Institūts (TSI) Kīniešu Valodas Programma

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir moderna augstskola ar gandrīz simtgadīgu vēsturi. TSI ir leģendāro RKIIGA (Rīgas ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotās aviācijas inženieru skolas) un RAU (Rīgas Aviācijas Institūta) pēctecis.

Pašreizējā veidolā TSI tika izveidots 1999. gadā. Šodien TSI ir vienīgā privātā tehniskā universitātes tipa augstskola Latvijā, kurā iespējams iegūt izglītību krievu, latviešu un angļu valodās. Institūts ir Latvijā ieguvis pastāvīgu augstākās izglītības iestādes akreditāciju.

TSI sagatavo bakalaurus, maģistrus, zinātņu doktorus un piedāvā iegūt pirmā un otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību.Transporta un sakaru institūtā var apgūt profesijas šādās jomās: ekonomika un vadība, datorzinātnes, elektronika un telekomunikācijas, transports un loģistika, aviācijas transports.

TSI notiek daudzveidīga zinātniski-pētnieciskā darbība.Pēc sava darba rezultātiem TSI ir vienīgā privātā mācību iestāde, kas ierindota Latvijas vadošo mācību augstskolu skaitā.2014.g. TSI tika ieskaitīta pasaules vadošo tehnisko austskolu kategorijā.(Rank/Pro2013/2014)

Transporta un sakaru institūtā mācās studenti no Baltkrievijas, Indijas, Šrilankas,Kazahstanas,Moldovas,Uzbekistanas,Ukrainas,Azerbeidžanas, Lielbritānijas u.c. valstīm.

Kopš 2015.g.septembra TSI studentiem tika piedāvāta ķīniešu valodas apmācības programma un līdz ar to TSI kļūs par septīto mācību iestādi, kuru LU Konfūcija institūts nodrošina ar ķīniešu valodas apmācības programmu.

Kontaktinformācija:

Adrese: Lomonosova iela 1, Rīga, Latvia

Pasta indekss: LV-10190

Tel. +371-67100661

30.交通通信大学Transport and Telecommunication Institute.TSI 31.交通通信大学Transport and Telecommunication Institute.TSI 32.交通通信大学员工. TSI Staff