Pages Navigation Menu

Prasības Konfūcija Institūta stipendijas saņemšanai

Prasības Konfūcija Institūta stipendijas saņemšanai

Lai stiprinātu Konfūcija Institūta lomu sabiedrībā, veicinātu starptautisku ķīniešu valodas un Ķīnas kultūras popularizēšanu, kā arī attīstītu spējas kvalificētiem ķīniešu valodas pasniedzējiem un izciliem ķīniešu valodas apguvējiem, Konfūcija Institūta Galvenā Pārvalde Haņbaņ (turpmāk, „Haņbaņ”) uzsāk „Konfūcija Institūta stipendija” programmu, sponsorējot ārvalstu studentus, pētniekus un ķīniešu valodas pasniedzējus mācīties ķīniešu valodu atzītās Ķīnas universitātēs (turpmāk „Izmitināšanas institūti”)

Stipendijas un stipendijai atbilstības kritēriji

2014. gada stipendijas veidi ir sadalīti piecās kategorijās:
– Stpendija priekš maģistra grāda studentiem, kas māca ķīniešu valodu citas dzimtās valodas nēsātājiem (MTCSOL).
– Stipendija priekš studentiem, kas vēlas mācīties vienu akadēmisko gadu+ MTCSOL
– Stipendija priekš bakalaura grāda studentiem, kas māca ķīniešu valodu citas dzimtās valodas nēsātājiem (BTCSOL).
-Stipendija priekš studentiem, kas vēlas mācīties vienu akadēmisko gadu.
– Stipendija priekš studentiem, kas vēlas mācīties vienu akadēmisko semestri.
Stipendijas pretendenti nevar būt Ķīnas tautības, jābūt pie labas veselības un vecumā no 16- 35 gadiem (ķīniešu valodas pasniedzēja amatā esošajiem jābūt līdz 45 gadu veciem, pretendentiem, kas vēlas pieteikties stipendijai uz BTCSOL, jābūt līdz 20 gadus veciem).

MTCSOL stipendijas pretendentiem: stipendija ir orientēta priekš izciliem Konfūcija institūtu studentiem (Konfūcija institūtu Konfūcija Klases), aizjūras vietējiem ķīniešu valodas pasniedzējiem, „Ķīniešu valodas tilts” uzvarētājiem, kas ir ārvalstu augstskolu studentu un vidusskolas skolnieku ķīniešu valodas zināšanu konkurss, ārvalstu augstskolas absolventiem, kas ir specializējušies ķīniešu valodā un labu rezultātu ieguvējiem HSK eksāmenā, lai iegūtu maģistra grādu, specializējoties tieši ķīniešu valodas pasniegšanai citu valodu nēsātājiem.
Stipendijas ieguvējs mācības uzsāk 2014. gada rudenī, un stipendija paredzēta diviem akadēmiskajiem gadiem. Pretendentam jābūt bakalaura grādam, HSK 5. līmeņa eksāmenā jāiegūst vismaz 180 punkti un HSKK 2. līmeņa eksāmenā jāiegūst vismaz 50 punkti. Tāpat rakstveidā tiek noslēgta vienošanās, ka šīs stipendijas ieguvējs vēl vismaz piecus gadus pēc mācību beigšanas būs saistīts ar ķīniešu valodas pasniegšanu. Pretendentam ar specifisku pasniegšanas metodes pielietošanu tiks dota īpaša uzņemšanas prioritāte (nepieciešams iesniegt attiecīgā institūta sertifikātu). Haņbaņ studentiem pēc absolvēšanas sniegs īpašu atbalstu, valodas pasniegšanai viņu dzimtajās valstīs.

Stipendija mācībām vienam akadēmiskajam gadam + MTCSOL: stipendija ir orientēta priekš Konfūcija institūtu studentiem no Āfrikas un Latīņamerikas, kas ir ieinteresēti ķīniešu valodas pasniegšanā. Pretendentam jāparaksta vienošanās ar Konfūcija Institūtu vai institūtu, kurā viņš pasniegs valodu. Pretendentam jābūt bakalaura grādam, HSK 3. līmeņa eksāmenā jāiegūst vismaz 180 punkti un HSKK 1. līmeņa eksāmenā jāiegūst vismaz 60 punkti. Tie, kas izpilda visas prasības mācoties pirmajā akadēmiskajā gadā un HSK 5. līmeņa eksāmenā iegūst vismaz 180 punktus, var turpināt savas mācības Ķīnā, maģistra grādam, ar orientieri uz ķīniešu valodas pasniegšanu citu dzimto valodu nēsātājiem. Haņbaņ studentiem pēc absolvēšanas sniegs īpašu atbalstu, valodas pasniegšanai viņu dzimtajās valstīs, pieņemot tos darbā kā vietējos pasniedzējus, nodrošinot algu subsīdijas, u.c.

Stipendija mācībām BTCSOL: stipendija ir orientēta uz studentiem no Konfūcija institūtiem mazāk attīstītos Āfrikas un Āzijas reģionos, kuri ir ieinteresēti ķīniešu valodas pasniegšanā. Stipendijas ieguvēji kvalificēsies ķīniešu valodas pasniegšanā citu valsts dzimto valodu nēsātājiem. Stipendiātu uzņemšanas laiks ir 2014. gada rudens, un mācību ilgums ir četri akadēmiskie gadi. Pretendentiem jābūt saņemtam vidusskolas beigšanas atestātam vai profesionālās izglītības beigšanas diplomam un HSK 3. līmeņa eksāmens, kura rezultāts ir ne mazāks par 180 punktiem, un HSKK 2. līmeņa eksāmens, kura rezultāts ir ne mazāks kā 40 punkti.

Stipendija vienam akadēmiskajam gadam: stipendija ir priekš Konfūcija institūtu studentiem ar ļoti labām valodas iemaņām, aizjūras vietējiem pasniedzējiem, „Ķīniešu valodas tilts” uzvarētājiem, kā arī priekš studentiem, kas ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus HSK eksāmenā un priekš tiem, kas vēlas kļūt par ķīniešu valodas pasniedzējiem. Stipendiātam ir iespēja izvēlēties sev interesējošu novirzienu, kas ir ķīniešu valoda un literatūra, Ķīnas vēsture un filozofija. Mācības sākas 2014. gada rudenī un turpinās vienu akadēmisko gadu. Stipendijas pretendentam jābūt noliktam HSK 3. līmeņa eksāmenam, ar rezultātu ne mazāk kā 180 punkti un HSKK 1. līmeņa eksāmenam, ar rezultātu vismaz 60 punkti.

Stipendija vienam akadēmiskajam semestrim: stipendija ir priekš Konfūcija institūtu studentiem, „Ķīniešu valodas tilts” uzvarētājiem, priekš vietējiem ķīniešu valodas pasniedzējiem, kā arī ar labām sekmēm esošiem citu ārvalstu universitāšu studentiem, kas specializējas ķīniešu valodas apguvē, un labu rezultātu HSK eksāmenā uzrādošiem studentiem. Stipendiātam ir iespēja izvēlēties sev interesējošu novirzienu, kas ir ķīniešu valoda un literatūra, Ķīnas vēsture un filozofija. Mācības sākas 2014. gada rudenī vai 2015. gada pavasarī un ilgst vienu akadēmisko semestri. Stipendijas pretendentam jāuzrāda HSK 2. līmeņa eksāmens, ar rezultātu ne mazāk kā 120 punkti un HSKK 1. līmeņa eksāmenam, ar rezultātu vismaz 40 punkti.

Visu kategoriju stipendijās, priekšroka tiek dota studentiem, kas ir savu sniegumu parādījuši HSK un HSKK eksāmenā. „Ķīniešu valodas tilts” uzvarētājiem savi pieteikumi jāiesniedz, attiecīgi ar šī konkursa organizētāju noteikumiem.
Atkārtoti pieteikties nav iespējams.

Stipendijas segums un kritēriji.

Stpendiju ieguvēji ir atbrīvoti no: reģistrācijas maksas, studiju maksas, no materiālu iegādes maksas, kopmītnē izmitināšanas maksas; tiek piešķirtas vienreizējas pārcelšanās subsīdijas, ikmēneša pabalsts, medicīniskie pakalpojumi un veselības apdrošināšana visiem studentiem, kas mācas Ķīnā. Ikmēneša pabalsts ir sekojošs:
a) 1 400 juaņi priekš studentiem, kas mācās vienu akadēmisko gadu vai vienu akadēmisko semestri.
b) 1 700 juaņi studentiem, kas mācās maģistrantūrā.
Vienas pārcelšanās subsīdijas (1 500 juaņu apmērā) ir priekš studentiem, kas mācās vienu akadēmisko gadu vai vairāk; 1 000 juaņu apmērā ir priekš studentiem, kas mācās vienu akadēmisko semestri. Šīs subsīdijas netiek piešķirtas studentiem, kas mācījās Ķīnā vismaz pusgadu pirms tika atkārtoti uzņemti.

Prasības stipendijas iegūšanai.

1. No dienas, kad ir saņemta informācija par pieteikuma procedūru, pretendenti var reģistrēties Konfūcija Institūta stipendiju mājaslapā http://cis.chinese.cn/, izveidot savu kontu, izlasīt un iepazīties ar informāciju par izmitināšanas institūtiem un programmām, aizpildīt un apstiprināt pieteikuma formu Konfūcija Institūta stipendijai.
2. Konfūcija institūti (neatkarīgi izveidotas Konfūcija Klases), aiz jūru ķīniešu valodas centri, Ķīnas vēstniecības (konsulātu) izveidoti izglītības un kultūras biroji (daļas), izmitināšanas institūti un augstāko izglītību institūti ir Haņbaņ atzīti kā rekomendāciju institūti. Šie institūti paši eksaminē un pārbauda pretendentu kvalifikāciju, pieteikuma materiālus, kā arī apstiprina sarakstu ar rekomendētajām personām Haņbaņ līdz 2014. gada 10. maijam.
3. Izmitināšanas institūti ir atbildīgi par pretendentu atbilstības izskatīšanu un izvēlēto kandidātu saraksta iesniegšanu Haņbaņ līdz 2014. g. 26. maijam.
4. Haņbaņ organizēs ekspertu komiteju, lai izvēlētu stipendijas saņēmējus, un publicētu stipendijas ieguvēju sarakstu stipendijas reģistrācijas mājas lapā līdz 2014. g. 16. jūnijam. Haņbaņ arī paziņos par rezultātiem izmitināšanas institūtus un institūtus, no kurienes nāk students kā stipendijas pretendents, kas tālāk informēs pašus stipendiātus.
5. Izmitināšanas institūti publicēs „Uzņemšanas vēstuli”, „Iestāšanās instrukcijas”, „Visa pieteikuma formu priekš ārvalstu studentu mācībām Ķīnā” (JW202) un citus nepieciešamos materiālus, veiksmīgai reģistrācijai caur saviem institūtiem līdz 2014. g. 1. jūlijam.

Pieteikuma dokumenti

Stipendiātiem būs nepieciešams pieslēgties Stipendijas mājas lapā, aizpildīt „Konfūcija Institūta stipendijas pieteikuma formu” un elektroniski iesniegt attiecīgi šādus dokumentus:
1. Fotokopiju no pases pirmās lapas (kur redzama bilde);
2. HSK un HSKK eksāmenu rezultātu atskaites fotokopijas;
3. Notariāli apstiprināts izglītības diploms (augstākās izglītības diploms vai izziņa par esoša studenta statusu).
4. Ietikuma vēstule un apņemšanās vēstule. BTCSOL stipendiātiem vajag iesniegt iepriekš- uzņemšanas paziņojumu, ko saņem no izmitināšanas institūtiem, kuru ir izdevusi Haņbaņ.
MTCSOL stipendiātiem ir prasība iesniegt divas atsauksmes vēstules no profesoriem vai asociētiem profesoriem (ķīniešu un angļu valodās) un rakstisku vienošanos, ka stipendiāts apņemas turpmākos piecus gadus pēc beigšanas būt par ķīniešu valodas pasniedzēju.
Koledžu studentiem, kas ir ķīniešu valodas pratēji valstīs, kurās nav Konfūcija Institūta struktūras, nepieciešams iesniegt ieteikuma vēstuli- parakstītu un nozīmogotu- no universitātes rektora.
5. Tie pretendenti, kas ir jaunāki par 18 gadiem, jāuzrāda legāls dokuments par aizbildņiem Ķīnā.
6.„Ķīniešu valodas tilts” uzvarētājiem, kas ir ārvalstu augstskolu studentu un vidusskolas skolnieku ķīniešu valodas zināšanu konkurss, un ārvalstu studentiem, kas atrodas Ķīnā jāiesniedz sertifikāts par stipendijas saņemšanu. Tie, kas ir uzvarējuši priekšsacīkstes „Ķīniešu valodas tilts” sacensībās, jāuzrāda atzinības raksts un atsauksmes vēstule no Ķīnas vēstniecības (vai Konsulāta) attiecīgajā valstī.
7. Ķīniešu valodas pasniedzējiem jāiesniedz pierādījums tam, cik ilgi jau pasniedz šo valodu. Kā arī jāuzrāda iknedēļas pasniegto mācību stundu skaits mācību iestādē, kur tie strādā.
8. Tiem, kas piesakās stipendijai uz vienu akadēmisko gadu+ MTCSOL, nepieciešams uzrādīt parakstītu līgumu starp viņu un Konfūcija Institūtu vai iestādi, kur viņš strādās.
9. Citas prasības no izmitināšanas institūtiem .

Ierašanās un gada novērtējums

1. Stipendiju ieguvējiem nepieciešams piereģistrēties izmitināšanas institūtos pirms noteiktā termiņa beigām. Stipendija netiks rezervēta, kas neveic reģistrāciju laicīgi, ja nav nopietns iemesls tam.
2. Stipendija tiks anulēta tiem, kas neizies veselības pārbaudi.
3. Uz studentiem, kas uzsāk mācības BTCSOL vai MMTCSOL ieskaitot vienu akadēmisko gadu + MTCSOL), tiks attiecināts ikgadējais novērtējums, pēc uzņemšanas saistībā ar „Ikgadējo Konfūcija Institūta novērtēšanas procedūru”. Tikai studentiem, kuru sasniegumi atbildīs kritērijiem, tiks dotas tiesības turpināt mācības nākamajā gadā par piešķirto stipendiju.

Kontaktinformācija

孔子学院总部/国家汉办 奖学金处
Division of Scholarships, Confucius Institute Headquarters / Hanban
地址:北京西城区德胜门外大街129号 邮编:100088
Address: 129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088.
传真(Fax):+86-10-58595937 ,电邮(Email):scholarships@hanban.org
孔子学院奖学金网站(Confucius Institute Scholarship Website):http://cis.chinese.cn/
HSK、HSKK考试网站(HSK and HSKK Website):http://www.chinesetest.cn/

Leave a Comment